Nguyễn Yến Nhi also answered this question with: "Ra đường về nhà thì nhớ rửa nước muối loãng á hạn chế sờ tay lên mặt"