Trịnh Quỳnh Chi also answered this question with: "Cái đấy thì phải tự hiểu chứ -.-"