Như Huỳnh also answered this question with: "Khi tình yêu đủ lớn"

The answer hasn’t got any rewards yet.