Phạm Trâm also answered this question with: "Toi cx chán ô vcl, thích nó mà ko xuống nước vs nó đc thì đẹp cmn đi =))))"

The answer hasn’t got any rewards yet.