Nguyễn Thị Lê Vy also answered this question with: "Mùi cơ thể anh có 1 mùi hương đặc trưng, mùi sữa tắm cho mèo Boss nhà t xinh k các cậu😂😂😂"

The answer hasn’t got any rewards yet.