27.01.19| Tôi có một thói quen nhỏ. Khi người ta bảo rằng việc tôi làm đang tổn thương người khác, tôi tuyệt nhiên hào hứng làm việc đó hơn bao giờ hết. Xin chào người đọc, cậu khỏe chứ?

Tôi nghĩ đã đến lúc bạn nên loại bỏ thứ "tuyệt nhiên" ấy rồi! Và hôm nay là một ngày hết sức tuyệt vời với tôi!
Phạm Trâm also answered this question with: "Cảm tưởng ask lái hơi lụa"

The answer hasn’t got any rewards yet.