Dùng ask bao lâu mà đéo biết mày cũng dùng =))))

hôm nọ thấy mày like bài tao, tao tưởng mày biết tao cũng dùng :>

Ô có like á? =)) đéo biết luôn

chính là HG 🌝

17 ngày trước lận =)))))

chắc m đi like dạo