Wacław Mościcki also answered this question with: "skąd wiedziałaś, że jestem pysiem?? ;)"