Margita Preisslerová also answered this question with: "Ježíš a co je ti potom? Ať je jaká je ne?"