Ask @vmh2912:

Các bạn nghĩ sao khi "Bạn thân khác giới" của người yêu mình bảo với người yêu mình rằng:"Tao sớm đã chả ưa tính của người yêu mày rồi." và "Mày xứng đáng với người tốt hơn."

Lo xử lí nhanh gọn lẽ rõ ràng với ny m đi,không mai mốt lại có hit phải drama. T bị rồi t biết,tốt nhất là nên nch thẳng thắn với ny m,ib trực tiếp với đứa đó bảo rằng “ m ưa hay không ưa đó là việc của m,còn việc xứng hay không xứng thì người trong cuộc biết,đéo ần phải đốc,châm dầu vào lửa làm gì mắc công nhà m lại cháy chứ không phải nhà người ta” :))))

View more

Next