Ask @wera_6752:

Related users

Co najczęściej zapisujesz w kalendarzu? Jakiej jego formy używasz najczęściej — ściennego, podręcznego, a może w telefonie?

Moje plany, kartkówki, sprawdziany, wydarzenia, wszystko co robię konkretnego dnia. Prowadzę bullet journal i bardzo polecam to osobą, które pragną zapanować nad wolnym czasem oraz osobą, które często zapominają o ważnych datach 😇

View more

Co najczęściej zapisujesz w kalendarzu Jakiej jego formy używasz najczęściej

Next