คgหεรร™ also answered this question with: "Może dla niektórych wyda się to proste, ale.. jak pewna osoba wychodzi na dwór niby coś załatwić ..."
spyzelda1@spyzelda1
rikka_kun@rikka_kun
krisr1997@krisr1997
sergiberni@sergiberni
TheyCallMePierce@TheyCallMePierce
schoolwitch@schoolwitch
Drakovin@Drakovin
your_m0ther@your_m0ther
ExBlablaUndefined@ExBlablaUndefined
trialharp@trialharp
Next