#VP Violetta Polska@officialVIOLETTApl
Syluuuuuś :*@SylwiaKomasinska
Zimny Soldat@xKasiulekx