Nats also answered this question with: "Podejdź i powiedz: hej jesteś moim kraszem ZauważyXD"

The answer hasn’t got any rewards yet.