1. ลูกปืนมวล 40 กรัม ยิงออกจาลำกล้องด้วยความเร็ว 300 m/s ทะลุแผ่นไม้หนา 4 ซม. ทำให้ความเร็วของลูกปืนขณะออกจากแผ่น ไม้อีกด้านหนึ่งเท่ากับ 100 เมตร/วินาที ให้หาขนาดแรงเฉลี่ยที่ แผ่นไม้กระทำต่อลูกปืน แสดงวิธีทำให้ดูด้วย คำตอบ 40 x 1000 N

บิ๊กป่ะเนี่ยยยยย 55555