Ask @wldymv:

ถ้าอยากให้ใครสักคนรู้ว่าเราจิงใจ ต้องเเสดงออกงัยอ่า???😉😉😉

แง ไม่รู้อะ แต่คิดว่าก็เป็นตัวของตัวเองนี่แหละ มันรับรู้ได้เองอะว่าใครจริงใจไม่จริงใจ

View more

Next