@x_Nuricihan_x

ஐ Ayşe (Nuricihan) Hanim ஐ

Ask @x_Nuricihan_x

Sort by:

LatestTop

@hawrylovelmustafa

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ஐஐஐ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the sky's gonna hurt when
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀it falls⠀so you⠀better start
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀building⠀some⠀walls
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ஐஐஐ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/38Yxu
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ஐஐஐ
ஐ hawrylovelmustafa ஐ

@AFTER__DARK

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ஐஐஐ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀carnations you had thought
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀were roses,⠀that's us⠀I feel
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you⠀no ⠀matter⠀ what⠀the
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀rubies⠀that⠀I⠀gave⠀up
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ஐஐஐ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/37jK0
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ஐஐஐ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ஐஐஐ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the girl⠀in the dress⠀wrote
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you a song
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ஐஐஐ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/37jH-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ஐஐஐ
ஐ AFTERDARK  ஐ

ஐ Chapter IV – @RUTHENIANHEART

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ஐஐஐ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀is it safe for⠀me to break
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀down⠀now? can I⠀speak
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀my⠀mind and you⠀won't
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀judge? or do I need to be
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀untouched⠀all the time?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ஐஐஐ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/3653O
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ஐஐஐ
ஐ Chapter IV  RUTHENIANHEART ஐ

Related users

ஐ Chapter II – @RUTHENIANHEART

x_Nuricihan_x’s Profile Photoஐ Ayşe (Nuricihan) Hanim ஐ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ஐஐஐ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀because now, you're so far
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀away and I'm⠀down feelin'
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀like a⠀face⠀in⠀the⠀crowd
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ஐஐஐ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/33ZSz
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ஐஐஐ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ Oryginalna data || 7/01/22
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ஐஐஐ
ஐ Chapter II  RUTHENIANHEART ஐ

ஐ Chapter II – @satansxservant

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ஐஐஐ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀who⠀knows if she⠀never
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀showed up what could've
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀been⠀ there⠀⠀goes ⠀the
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀maddest ⠀ woman ⠀ this
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀town⠀ has⠀ ever⠀ seen
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ஐஐஐ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/crdjv
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ஐஐஐ
ஐ Chapter II  satansxservant ஐ

RUTHENIANHEART’s Profile Photo❛⠀gözde⠀━━━⠀(⠀DEAREST ONE ⠀)⠀ஐ
GÖZDE 💛💚🤍❤️💗💙💛💚🤍❤️💗💙💛💚🤍❤️💗💙
GÖZDE

@kuzynka_mahmuda

x_Nuricihan_x’s Profile Photoஐ Ayşe (Nuricihan) Hanim ஐ
ஐ kuzynkamahmuda ஐ

⋆ ✉⠀:⠀Którym greckim bogiem jest twoja postać?

WZORKI__FANDOM’s Profile Photoஐ⠀wzorki⠀;⠀ℱᴀɴᴅᴏᴍ⠀
KIEDYŚ
Hestia
OBECNIE
Hm... nie wiem dlaczego, ale moją pierwszą myślą była Artemida. Może dlatego, że Nuri nie chce odpuścić w sprawie Imperium.
Którym greckim bogiem jest twoja postać

⋆ ✉⠀:⠀Co mogłoby sprawić, że twoja postać stałaby się złoczyńcą?

WZORKI__FANDOM’s Profile Photoஐ⠀wzorki⠀;⠀ℱᴀɴᴅᴏᴍ⠀
W tym momencie chyba by wystarczyło, aby zmarł Suleyman, Iskender lub Meylisah (albo wszystkich trzech). W oczach wielu Nuri już pewnie jest złoczyńcą (ekhem, Tahmina, ekhem), więc naprawdę musiałaby nieźle ryzykować, aby wszyscy traktowali ją jako "tą złą"
Co mogłoby sprawić że twoja postać stałaby się złoczyńcą

+ 1 💬 message

read all

─── ✧ ᐣ◞ QUIZ ; dla członków roleplay. Jakim typem osobowości jesteś? ꒰ wypełnij w imieniu swojej postaci ꒱ ❝ https://www.16personalities.com/pl

xx_wzorki__forum_xx_’s Profile Photoஐ ; forum wzorków.
ᐣ QUIZ  dla członków roleplay Jakim typem osobowości jesteś 
 wypełnij w imieniu

»⠀ https://jpst.it/2Pcvu ⠀⋆⠀☆⠀❜

CRUNCHOFBONES’s Profile Photo⠀Rahime⠀Gulnus⠀:⠀ஐ⠀❜
ஐஐஐ
https://justpaste.it/1scji
ஐஐஐ
httpsjpstit2Pcvu

❛⠀🌙⠀︰⠀ jaki znak zodiaku przypasowałxbyś swojej postaci? wybór uzasadnij! ⠀⋆

FORUM__WZORKI’s Profile Photoஐ⠀⠀❛⠀⠀WZORKI⠀⠀;⠀⠀forum.
//
Chociaż serce zawsze mówi mi, że Nuri jest Panną (to jest sierpniowe-wrześniowe dziecko, nikt nie zmieni tej myśli!), to mocno pasują do niej dwa znaki:
♋ Rak – Miła? Jest. Opiekuńcza? Jest. Złośliwa, gdy ktoś ją wnerwi? JEST!
To ostatnie dopiero zobaczycie... Szykuj się, @ottomaneren 😈😈😈
♎ Waga – tak, jak jest w znalezionej przeze mnie charakterystyce, Wagi ponoć nie lubią konfliktowych osób... co się zgadza, bo z tego typu charakterów Nuri akceptuje wyłącznie Isminę 😂😂😂
Rzadko spontaniczna, ona musi mieć większość rzeczy poukładanych.

❛⠀🌙⠀︰⠀ jaki wizerunek wyobrażasz sobie dla starszej wersji twojej postaci? ⠀⋆

FORUM__WZORKI’s Profile Photoஐ⠀⠀❛⠀⠀WZORKI⠀⠀;⠀⠀forum.
//Zależy, co masz na myśli, mówiąc "starszy"!
Absolutnie na pewno w swoim czasie pojawi się Amaia (gif) i Vildan, bo to są takie dwa wizerunki kojarzące mi się z Nuri równie mocno, co Nastia.
Trudno mi powiedzieć, czy dodam jeszcze jakieś wizerunki, ponieważ liczy się dla mnie nie tylko kolor włosów, co i "vibe" postaci (dlatego nie wyobrażam sobie np. Leny Headey do Nuri). Nawet spełnienie powyższych warunków też nie gwarantuje, że wezmę ten wizerunek, bo np. trudno znaleźć grafikę z daną osobą i to mnie nieco powstrzymuje od chęci zmiany wizerunku na tę personę.
Gdyby nie to, na profilowym czy na tle zamiast Elle Fanning już dawno byście ujrzeli Lauren Byrne, bo to byłaby perfekcyjna Nuri.
jaki wizerunek wyobrażasz sobie dla starszej wersji twojej postaci

»⠀ https://jpst.it/2MQjf ⠀⋆⠀☆⠀❜

CRUNCHOFBONES’s Profile Photo⠀Rahime⠀Gulnus⠀:⠀ஐ⠀❜
ஐஐஐ
https://justpaste.it/7nkoy
ஐஐஐ
httpsjpstit2MQjf

»⠀ https://jpst.it/2MId2 ⠀⋆⠀☆⠀❜

CRUNCHOFBONES’s Profile Photo⠀Rahime⠀Gulnus⠀:⠀ஐ⠀❜
ஐஐஐ
https://justpaste.it/4sqoj
ஐஐஐ
httpsjpstit2MId2

❛⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ⠀︰⠀⠀Przedstaw w trzech słowach swoją postać.⠀⋆

FORUM__WZORKI’s Profile Photoஐ⠀⠀❛⠀⠀WZORKI⠀⠀;⠀⠀forum.
Niedojrzała (jeszcze)
Myślicielka
Naiwna

❛⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ⠀︰⠀⠀Jakie cechy Hürrem widzisz w Nuricihan?⠀⋆

FORUM__WZORKI’s Profile Photoஐ⠀⠀❛⠀⠀WZORKI⠀⠀;⠀⠀forum.
To strasznie trudne pytanie, bo szybciej porównałabym Nuri do Sulejmana niż do Hürrem. Na pewno obie dbają o swoją najbliższą rodzinę. Czasem Nuri jest także taką "gorącą głową", jak jej matka...
Poza tym bardziej jest podobna do matki z wyglądu niż z charakteru :)

❛⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ⠀︰⠀⠀Jakie jest największe marzenie twojej postaci? ⠀⋆

FORUM__WZORKI’s Profile Photoஐ⠀⠀❛⠀⠀WZORKI⠀⠀;⠀⠀forum.
Obecnie? Spokojny tydzień, kiedy nikt nie będzie się o nic bił i nikt nie zginie
Ogólnie?
ISKENDER!*
*chętnych do prowadzenia tej postaci zapraszam na @wzorki_rp_

❛⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ⠀︰⠀⠀Czy uważasz się za wystarczająco doświadczoną do pełnienia roli Valide? Nie boisz się haremowych intryg?⠀⋆

FORUM__WZORKI’s Profile Photoஐ⠀⠀❛⠀⠀WZORKI⠀⠀;⠀⠀forum.
A kto tu mówi o intrygach? Ja mam tylko pilnować, aby @xLITTLEDOVEx nikogo nie zabiła... prawda, braciszku? @ottomaneren

+ 1 💬 message

read all

❛⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ⠀︰⠀⠀Czy jest ktoś, z kim marzy ci się wątek?⠀⋆

FORUM__WZORKI’s Profile Photoஐ⠀⠀❛⠀⠀WZORKI⠀⠀;⠀⠀forum.

+ 2 💬 messages

read all

❛⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ⠀︰⠀⠀Czy uważasz, że Eren to dobry sułtan?⠀⋆

FORUM__WZORKI’s Profile Photoஐ⠀⠀❛⠀⠀WZORKI⠀⠀;⠀⠀forum.
Oczywiście, że tak! Czy mogłaby być inna odpowiedź?
Chociaż... z tym ślubem się chyba nieco pośpieszył (sorry not sorry)...

❛⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ⠀︰⠀⠀Skąd inspiracje przy kreowaniu Nuricihan?⠀⋆

FORUM__WZORKI’s Profile Photoஐ⠀⠀❛⠀⠀WZORKI⠀⠀;⠀⠀forum.
Teraz bardzo trudno mi powiedzieć, skąd się mi wzięła taka, a nie inna Nuricihan... Po tylu latach zapomniałam.
Jednak obecnie jedną z inspiracji dla postaci Nuri jest Katarzyna Parr (byłabym gotowa zrobić fancast SIX z postaciami z Wzorków), ale wątki bezpośrednio inspirowane nią pojawią się nieco później.
Poza tym można powiedzieć, że Nuri jest inspirowana przez serialową Aybige i Jane Grey (nota bene, wychowankę Parr). Nic innego mi do głowy nie przychodzi w tym momencie :)

❛⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ⠀︰⠀⠀Połącz swoją postać w parę z kimś nieoczywistym z role play, z kim twój bohater nie ma do czynienia. ⠀⋆

FORUM__WZORKI’s Profile Photoஐ⠀⠀❛⠀⠀WZORKI⠀⠀;⠀⠀forum.
Sądzę, że ciekawe byłoby połączenie z @bosnian_concubine9 albo @carryingxsalvation9
(Dopiero teraz się zorientowałam, że oboje mają 9 w nazwie... Chyba coś jest w tej liczbie)

❝⠀The most dangerous woman of all is the one who refuses to rely on your sword to save her because she carries her own.⠀❞⠀Serdecznie zapraszamy do zasilenia naszego grona. Pilnie poszukujemy takich postaci jak: KLAUS, MUCAHIT, oraz SEYDA. Dziękujemy za udostępnienie! ❤ @THEWXCKEDGAME

xdark_figure’s Profile Photoʀᴇᴋʟᴀᴍᴀ: ᴛᴡɢ - ᴏᴛᴛᴏᴍᴀɴ ᴇᴍᴘɪʀᴇ
The most dangerous woman of all is the one who refuses to rely on your sword to

Next

Language: English