Co jest dla Ciebie najważniejsze?

Sweet surrender
Co dla mnie najważniejsze? Raczej też kto.
Najważniejsza jest dla mnie Ona, bo to z nią wiąże swoją całą przyszłość. Nie wyobrażam sobie życia bez niej,a więc ona jest moim oczkiem w głowie. Oczywiście również rodzina jest dla mnie istotna.
Ważne jest dla mnie aby być w pełni zdrowy, nie mieć żadnych problemów zdrowotnych. Na końcu mniej ważniejsze jest to kształcenie się, chciałbym się nadal uczyć, zdobywać nowe doświadczenie w kierunkach które mnie interesują.