Ask @xenor:

Да ти отговоря на въпросите. Друсат се защото нямат живот, няма ли са самочувствие и от там. Африка е родината на черните, няма обяснение за това. Бразилия говорят португалски защото Бразилия е бивша колония на Португалия и е открита от португалец, за това и религията съвпада, християнски католизъм.

Stabilen filosofía:)

View more

Next