Ask @xth0tx:

Możesz wymazać jakiekolwiek straszne doświadczenie ze swojej przeszłości. Co to będzie?

Nie ma chyba takiego "strasznego" wspomnienia, ale jeśli miałabym coś wymazać, to moment zakończenia przyjaźni przez internet z pewna osoba, może byłabym bardziej otwarta na ludzi i nie byłabym się znajomości przez internet (no w końcu bym komuś odpisywała XD)

View more

Next