Ask @xuanhakozi:

Biết khó xử với sis á. Sis đừng có care emmmm. Đừng rep mấy cái ask trc nữa. Nói chung là sis đi em bùn á nên em hong zui thôi. Cả năm qua sis cho em nhiều lời khuyên với kể em nhiều thứ nữa. Tết về đừng có quên em là đc. Lần này ko đc gặp thì Tết phải cho em cái hẹn trc đó.

Gặp hqua rồi còn gì :v

View more

Next