Ask @yamjirapattt:

เราสรุป. กิจกรรมล่ะ. บ่ายโมงม้างงถึงจะว่าง. ถ้าว่างคงจะเที่ยวต่อมั้ง55

ของน้องตั้งแต่เที่ยงถึง4โมงคือเรียนพิเศษ555 เที่ยวเผื่อด้วยเด้ออ😁

View more

+43 answers in: “เล่นเกมกัน55”
Next