Ask @your__oblivion:

♡ ❛ ᶤ̤ᵗ̤'̤ˢ̤ ̤ᵃ̤ ̤ᶜ̤ʰ̤ᵃ̤ˡ̤ˡ̤ᵉ̤ᶰ̤ᵍ̤ᵉ̤! Oznacz Autora, który ma napisać one shota na temat związany z motywem: ꜱᴛʀᴀᴄʜ. Możesz dodać jakieś warunki od siebie. Jeśli nie napisze tekstu w ciągu miesiąca, musi oddać Ci 100 ogników.

REISA ♡

⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀▹⠀⠀⠀(⠀⠀ @Just_a_Winter_Soldier ⠀⠀)⠀⠀⠀◃
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Aby⠀ przypadkiem⠀ nie⠀ było⠀ Ci⠀ zbyt⠀ łatwo,
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀jako⠀ swój⠀warunek⠀ zaznaczam,⠀że⠀oczekuję
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀historii ⠀ ściśle⠀ związanej⠀ z ⠀ czasami⠀służby
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀pełnionej ⠀ na⠀ rzecz⠀ oprawcy.⠀Dodatkowo, w
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀razie⠀gdybyś⠀nie zmieścił⠀się⠀w⠀wyznaczonej
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀granicy, ⠀ zamiast⠀ stu ⠀ ogników ⠀ chcę, ⠀abyś
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀narysował⠀mi⠀Tash,⠀najlepiej⠀taką ⠀z⠀ misiem.
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Moje ⠀ramki ⠀czekają, ⠀paskudo. ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ♡
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

♡ ❛ two truths, one lie ; let others guess which is which

REISA ♡

⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀▹ ⠀Jeszcze ⠀zanim⠀ostatecznie⠀poddano⠀ją
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀zabiegowi⠀sterylizacji,⠀młodo⠀ zaszła⠀w⠀ciążę,
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀nie⠀ udało⠀ się⠀ jednak⠀ doprowadzić⠀ do⠀ jej
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀szczęśliwego⠀rozwiązania.
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀▹ ⠀Sowiecki⠀wariant⠀ słynnego⠀serum, który
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀otrzymała⠀w⠀ ramach⠀programu⠀Black⠀Widow,
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀mający⠀ zwiększyć ⠀ jej ⠀ fizyczne ⠀ możliwości,
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀obdarzył ⠀ ją ⠀ nadludzką ⠀ siłą ⠀ na ⠀ poziomie
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀równym ⠀temu ⠀jaki ⠀prezentuje ⠀sam ⠀Kapitan
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Ameryka⠀( Steve⠀Rogers ).
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀▹ ⠀To ⠀ właśnie⠀ ona ⠀ osobiście ⠀ namówiła
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Jamesa⠀Barnesa⠀do⠀ tego,⠀aby przejął⠀tarczę,
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀a ⠀co ⠀za⠀tym⠀ idzie,⠀ rolę⠀ Kapitana⠀Ameryki.
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

♡ ˡ͟ᵉ͟ᵗ͟ ͟ʸ͟ᵒ͟ᵘ͟ʳ͟ ͟ᶜ͟ʰ͟ᵃ͟ʳ͟ᵃ͟ᶜ͟ᵗ͟ᵉ͟ʳ͟ ͟ᶜ͟ʰ͟ᵒ͟ᵒ͟ˢ͟ᵉ͟:͟ sunrise/sunset, cold/warm, love/friends, busy/quiet, light/dark, money/health, party/book, him/her, family/self, past/future, fight/forgiveness, safety/danger, trust/caution, question/answer ❜

REISA ♡

⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ▹⠀ sunrise ; find myself in both actually ; love ; quiet
⠀⠀ ⠀ ▹⠀ light ; health ; book ; HIM ♡ ; family ; future ; fight
⠀⠀ ⠀ ▹ ⠀only for a good cause ; safety ; caution & answer
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

♡ ❛ share zodiac sign, mbti, d&d alignment, Hogwart's house, favorite color of character a n d author

REISA ♡
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀CHARACTER⠀⠀⠀⠀&⠀⠀⠀⠀AUTHORESS
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀sagittarius ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ▹⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀cancer
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀( ᵒᵖᵉᶰ ﹠ ᵃᵈᵃᵖᵗᵃᵇˡᵉ )⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ( ᶤᶰᵗᵘᶤᵗᶤᵛᵉ ﹠ ˡᵒʸᵃˡ )
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ISTP-T ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀▹⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀INFP-T
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀( ᵗᵘʳᵇᵘˡᵉᶰᵗ ᵛᶤʳᵗᵘᵒˢᵒ )⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ( ᵗᵘʳᵇᵘˡᵉᶰᵗ ᵐᵉᵈᶤᵃᵗᵒʳ )
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀chaotic neutral ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ▹⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀chaotic good
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Slytherin⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀▹⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀Slytherin
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀( ᵒʳ ᴿᵃᵛᵉᶰᶜˡᵃʷ ) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ( ᵒʳ ᴴᵘᶠᶠˡᵉᵖᵘᶠᶠ )
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀black, white,⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ▹⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀black, yellow,
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀steel blue ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀emerald green
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ WE ' RE⠀ BOTH⠀ MADE⠀ OF⠀ SIMILAR⠀ STUFF

View more


⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⧼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀превратить боль в силу ˊ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀☭⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ https://jpst.it/1YZWl ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀☭
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀;⠀ @rvssian_doll ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⧽
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀When ⠀she⠀was ⠀young,⠀her ⠀superiors ⠀gave
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀her ⠀a ⠀gun, ⠀told ⠀her ⠀to ⠀shoot, ⠀and ⠀then
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀run⠀away ⠀as ⠀fast⠀as⠀possible⠀to⠀teach⠀her
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀how ⠀to ⠀effectively ⠀mislead ⠀the ⠀enemy.
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆

View more

ʟɪᴛᴛʟᴇ sʟʏ ғᴏx

ˢᵍᵗˑ⠀James⠀﹙✵﹚⠀Barnes
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Ⲋˡʸ ⠀ ᵒʳ ⠀ ᶰᵒᵗ˒ ⠀ ʸᵒᵘ ⠀ ˢᵗᶤˡˡ ⠀ ˡᵒᵛᵉ ⠀ ᵐᵉ ⠀ ᵐʸ ⠀ ᵇʳᵃᵛᵉ ⠀ ʷᵒˡᶠˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᴵ'ᵐ ⠀ ʸᵒᵘʳ ⠀ ˡᶤᵗᵗˡᵉ ⠀ ᶠᵒˣ˒ ⠀ ᶤᵗ'ˢ ⠀ ᵗʳᵘᵉ˒⠀⠀ᵇᵘᵗ ⠀ ᴵ'ᵐ ⠀ ᵃˡˢᵒ⠀⠀ᵃ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᶠᵃᵗᵉ ⠀ ʷʰᵒ˒⠀ ᵘᶰᶤᶰᵛᶤᵗᵉᵈ˒⠀ ᵇʳᵒᵏᵉ ⠀ ᶤᶰᵗᵒ⠀ ʸᵒᵘʳ ⠀ ʰᵉᵃʳᵗ⠀⠀ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵗʰᵉ ⠀ ᵒᵖᵉᶰ ⠀ ʷᶤᶰᵈᵒʷˑ⠀ ᵞᵒᵘ⠀ ᵃᶜᶜᵉᵖᵗᵉᵈ⠀⠀ʰᶤᵐ ⠀ ʷᶤᵗʰ ⠀ ᵃˡˡ ⠀ʰᶤˢ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᶠˡᵃʷˢ˒ ⠀ ᵐᵃᵈᵉ ⠀ ʰᶤᵐ ⠀ ˡᵒᵛᵉ ⠀ ʸᵒᵘ˒⠀⠀ᵐᵃᵈᵉ⠀ ʰᶤᵐ ⠀ ᵗʳᵘˢᵗ ⠀ʸᵒᵘ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵃᶰᵈ ⠀ ʰᵉˡᵖᵉᵈ⠀⠀ʰᶤᵐ ⠀ ᵈᵉᵃˡ⠀⠀ ʷᶤᵗʰ ⠀ ᵃˡˡ ⠀ ʰᶤˢ ⠀ ᶠᵉᵃʳˢ˒ ⠀ ᵉᵛᵉᶰ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵗʰᵉ⠀ ⠀ʷᵒʳˢᵗ ⠀ ᵒᶰᵉˢˑ⠀ ⠀ᵞᵒᵘ ⠀ ˢᵗᶤˡˡ ⠀ ᵈᵒ⠀⠀ᶤᵗ˒ ⠀ ᴶᵃᵐᵉˢ˒ ⠀ ʸᵒᵘ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵈᵒ ⠀ ᶤᵗ ⠀ ᶠᵒʳ ⠀ ᵐᵉ˒ ⠀ ᶠᵒʳ ⠀ ᵘˢ˒⠀ ᶠᵒʳ⠀⠀ᵒᵘʳ ⠀ ᶜʰᶤˡᵈʳᵉᶰ˒⠀ ᵗʰᵃᵗ'ˢ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ʷʰʸ⠀⠀ᴵ ⠀ ᶜᵃᶰ ⠀ ˢᵃʸ ⠀ ʷᶤᵗʰᵒᵘᵗ ⠀ ᵃ ⠀ˢʰᵃᵈᵒʷ ⠀ ᵒᶠ ⠀ ᵃ ⠀ ᵈᵒᵘᵇᵗ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵗʰᵃᵗ⠀⠀ʸᵒᵘ ⠀ ᵃʳᵉ⠀⠀ᵗʰᵉ ⠀ ᵇᵉˢᵗ⠀ ⠀ᵗʰᵃᵗ ⠀ ʰᵃˢ ⠀ ʰᵃᵖᵖᵉᶰᵉᵈ ⠀ ᵗᵒ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵐᵉ⠀⠀ᶤᶰ⠀⠀ᵃˡˡ⠀⠀ᵐʸ⠀⠀ˡᶤᶠᵉˑ ⠀ ᵞᵒᵘ⠀⠀ᵃʳᵉ⠀⠀ᵐʸ⠀⠀ʰᵒᵖᵉ˒⠀⠀ᵐʸ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᶠᵒʳᵍᵉᵗᶠᵘˡᶰᵉˢˢ˒⠀⠀ᵐʸ⠀⠀ʷʰᵒˡᵉ⠀⠀ʷᵒʳˡᵈˑ⠀⠀ᴵ⠀⠀ʲᵘˢᵗ⠀⠀ˡᵒᵛᵉ⠀⠀ʸᵒᵘ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ʷᶤᵗʰ⠀⠀ᵃˡˡ⠀⠀ᵐʸ⠀⠀ᶠᵒˣᶤᵉ⠀⠀ʰᵉᵃʳᵗˑ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀♡

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⋆⠀⋆⠀⋆

⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀HAPPY⠀ANNIVERSARY, HON!
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more


⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⧼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ мы поднимемся ˊ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀☭⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/1XwR6 ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀☭
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀;⠀ @immortal__rebel ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⧽
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀She ⠀wasn't ⠀so ⠀important ⠀for ⠀them ⠀to ⠀do
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀it, ⠀ she⠀ wasn't ⠀ so ⠀ important⠀ for ⠀Falanga,
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀but⠀⠀the ⠀ Red ⠀ Room⠀⠀was ⠀ a ⠀ completely
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀different⠀and⠀many⠀more⠀complicated⠀matter.
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆

View more


⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⧼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ всякие чудовищные вещи ˊ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀☭⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/1X5e0 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀☭
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀;⠀ @prisoner_KLA24005 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⧽
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀❛⠀You ⠀don't ⠀know ⠀what ⠀you ⠀are ⠀doing.⠀❜
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━⠀said⠀Nikolai⠀Alexandrovich⠀Romanov,⠀the
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀last⠀ of⠀ God's⠀grace⠀Tsar,⠀ the⠀last⠀ Emperor
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀of⠀Russia,⠀before⠀he⠀died⠀of⠀accurate⠀shots.
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆

View more


⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⧼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ искусство смерти ˊ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀☭⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ https://jpst.it/1WXPV ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀☭
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀;⠀ @CODE_deathless ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⧽
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀The ⠀ shot ⠀ fell, ⠀ chased ⠀ away ⠀ the⠀⠀ birds
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀hiding⠀ in⠀ the⠀ branches⠀ of⠀ the⠀ trees,⠀and
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀she ⠀ literally⠀ at ⠀the ⠀ last ⠀ moment⠀ jumped
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀back ⠀to⠀ somehow ⠀ hide ⠀ from ⠀ the ⠀ bullet.
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆

View more

Twoje poświęcenie... Jesteś kimś, dzięki komu ten świat wciąż istnieje. To twoja odwaga odegrała tu niemałą rolę. Obserwując atuty tego świata śmiem powiedzieć, że... Powinnaś być z siebie dumna, Natasho. ~💗 / You're the strongest one. /


⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᴰᵒ ⠀ ᶰᵒᵗ ⠀ˢᵗᵃᶰᵈ⠀ ᵃᵗ⠀ ᵐʸ⠀ ᵍʳᵃᵛᵉ⠀ ᵃᶰᵈ⠀ ʷᵉᵉᵖ˒⠀ᵈᵉᵃʳ;⠀ ᴵ⠀ ᵃᵐ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᶰᵒᵗ ⠀ ᵗʰᵉʳᵉˑ⠀⠀ᴵ⠀ ᵈᵒ ⠀ ᶰᵒᵗ ⠀ˢˡᵉᵉᵖˑ⠀ ᴵ'ᵐ ⠀ᵃ ⠀ᵗʰᵒᵘˢᵃᶰᵈ⠀ʷᶤᶰᵈˢ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵗʰᵃᵗ ⠀ᵇˡᵒʷˑ⠀ᴵ⠀ᵃᵐ⠀ᵗʰᵉ ⠀ᵈᶤᵃᵐᵒᶰᵈ⠀ ᵍˡᶤᶰᵗˢ ⠀ᵒᶰ ⠀ ˢᶰᵒʷˑ ⠀ᴵ ⠀ᵃᵐ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵗʰᵉ ⠀ˢᵘᶰˡᶤᵍʰᵗ ⠀ᵒᶰ ⠀ʳᶤᵖᵉᶰᵉᵈ ⠀ᵍʳᵃᶤᶰˑ ⠀ᴵ'ᵐ ⠀ᵗʰᵉ ⠀ᵍᵉᶰᵗˡᵉ⠀ᵃᵘᵗᵘᵐᶰ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ʳᵃᶤᶰˑ⠀ᵂʰᵉᶰ ⠀ʸᵒᵘ ⠀ᵃʷᵃᵏᵉᶰ ⠀ᶤᶰ ⠀ᵗʰᵉ ⠀ᵐᵒʳᶰᶤᶰᵍ'ˢ ⠀ʰᵘˢʰ⠀ᴵ ⠀ᵃᵐ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵗʰᵉ ⠀ˢʷᶤᶠᵗ ⠀ᵘᵖˡᶤᶠᵗᶤᶰᵍ⠀ʳᵘˢʰ⠀ᵒᶠ⠀ ᵠᵘᶤᵉᵗ ⠀ᵇᶤʳᵈˢ ⠀ᶤᶰ ⠀ᶜᶤʳᶜˡᵉᵈ⠀ᶠˡᶤᵍʰᵗˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᴵ'ᵐ ⠀ᵗʰᵉ⠀ˢᵒᶠᵗ ⠀ˢᵗᵃʳˢ ⠀ᵗʰᵃᵗ ⠀ˢʰᶤᶰᵉ⠀ᵃᵗ ⠀ᶰᶤᵍʰᵗˑ⠀ᴰᵒ ⠀ᶰᵒᵗ⠀ˢᵗᵃᶰᵈ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵃᵗ ⠀ᵐʸ ⠀ᵍʳᵃᵛᵉ⠀ᵃᶰᵈ⠀ᶜʳʸ;⠀ᴵ⠀ᵃᵐ⠀ ᶰᵒᵗ ⠀ᵗʰᵉʳᵉˑ⠀ᴵ ⠀ᵈᶤᵈ⠀ᶰᵒᵗ⠀ᵈᶤᵉˑ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⋆⠀⋆⠀⋆

⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ FROM ⠀RUSSIA ⠀WITH ⠀LOVE
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀AND ⠀THOUSAND ⠀KISSES
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ♡
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

⠀⠀⠀⠀⠀


⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⧼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ мы поднимемся ˊ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀☭⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/1UkBt ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀☭
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀;⠀ @immortal__rebel ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⧽
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Horror,⠀⠀⠀a⠀⠀⠀macabre⠀⠀ interspersed⠀⠀with
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Shakespearean ⠀⠀elements⠀⠀of⠀ ⠀the⠀ drama,
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀this⠀ is⠀ how⠀⠀she⠀ could⠀⠀call⠀ it⠀ how ⠀her
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀body⠀⠀succumbedto⠀ the ⠀ reign ⠀ of ⠀ poison.
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆

View more

K̶I̶S̶S̶ ̶M̶E̶

ˢᵍᵗˑ⠀James⠀﹙✵﹚⠀Barnes

⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Ⲋᵒ ⠀ᵐᵘᶜʰ ⠀ᵗʰᵃᵗ⠀ʸᵒᵘ ⠀ʳᵘᶰ⠀ᵒᵘᵗ⠀ᵒᶠ⠀ᵇʳᵉᵃᵗʰˀ⠀ ᴼʳ⠀ ᵐᵃʸᵇᵉ ⠀ˢᵒ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵗᵉᶰᵈᵉʳˡʸ ⠀ᵗʰᵃᵗ⠀⠀ʸᵒᵘ⠀⠀ᶜᵃᶰ ⠀ ᶠᵒʳᵍᵉᵗ ⠀ᵃᵇᵒᵘᵗ ⠀ ᵃˡˡ ⠀ʸᵒᵘʳ ⠀ᵖᵃᶤᶰˀ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᴹʸ ⠀ᵈᵉᵃʳᵉˢᵗ ⠀ᵗᵉˡˡ ⠀ ᵐᵉ⠀ ʷʰᵃᵗ ⠀ʸᵒᵘ ⠀ ʷᵃᶰᵗ ⠀ᵃᶰᵈ ⠀ᵗʰᵉᶰ⠀ᴵ ʷᶤˡˡ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵐᵃᵏᵉ ⠀ʸᵒᵘʳ⠀ ᵉᵛᵉʳʸ⠀ ᵈʳᵉᵃᵐ⠀ᶜᵒᵐᵉ ⠀ᵗʳᵘᵉˑ⠀ ᴵ⠀ᵃᵐ⠀ʰᵉʳᵉ⠀ᵗʰᵃᶰᵏˢ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵗᵒ⠀ᵞᵒᵘ˒⠀ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ⠀ᵞᵒᵘ ⠀ᵃᶰᵈ⠀ ᶠᵒʳ⠀ ᵞᵒᵘ ⠀ᵃᶰᵈ⠀ᴵ⠀ʷᶤˡˡ⠀ᵃˡʷᵃʸˢ ᵇᵉ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵗʰᵉʳᵉˑ ⠀ᴺᵒ˒⠀ᶰᵒᵗ⠀ ᵉᵛᵉᶰ⠀ ᵗʰᵉ⠀ᵐᵒˢᵗ⠀ᵖᵒʷᵉʳᶠᵘˡ⠀ᶠᵒʳᶜᵉ ⠀ʷᶤˡˡ⠀ᵉᵛᵉʳ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵇᵉ ⠀ᵃᵇˡᵉ ⠀ᵗᵒ ⠀ ˢᵉᵖᵃʳᵃᵗᵉ ⠀ᵘˢ˒⠀⠀ᶰᵒᶰᵉ˒ ⠀ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ⠀ ˡᵒᵛᵉ ⠀ᶜᵃᶰ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵒᵛᵉʳᶜᵒᵐᵉ ⠀ᵃˡˡ⠀ᵒᵇˢᵗᵃᶜˡᵉˢ˒⠀ ᵃᶰᵈ⠀ᵗʰᶤˢ⠀ ᵐʸ ⠀ˡᶤᵗᵗˡᵉ⠀ˡᵒᵛᵉ⠀ᵗᵒʷᵃʳᵈˢ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ʸᵒᵘ ⠀ᶤˢ⠀⠀ˡᶤᵏᵉ⠀ᵃ⠀ᶰᵉᵛᵉʳ⁻ᵉᶰᵈᶤᶰᵍ⠀ ᶠˡᵃᵐᵉ˒⠀ʷʰᵒˢᵉ⠀ᵗᵒᶰᵍᵘᵉˢ⠀ ʳᶤˢᵉ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵐᵒʳᵉ⠀⠀ ᵃᶰᵈ⠀⠀ᵐᵒʳᵉ ⠀ ⠀⠀⠀ ♡⠀⠀ ⠀ ⠀ᵈᵃʸ⠀ ⠀⠀ᵇʸ ⠀⠀ ᵈᵃʸˑ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⋆⠀⋆⠀⋆

⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀ ⠀ Ⳗᵘˢᵗ ⠀ ᶜˡᵒˢᵉ ⠀⠀ʸᵒᵘʳ ⠀⠀ᵉʸᵉˢˑ⠀⠀ᵀʰᵉ ⠀ˢᵘᶰ ⠀ᶤˢ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ᵍᵒᶤᶰᵍ ⠀⠀ᵈᵒʷᶰˑ⠀⠀ᵞᵒᵘ⠀⠀ʷᶤˡˡ⠀ ᵇᵉ ⠀ᵃˡʳᶤᵍʰᵗˑ ⠀ᴺᵒ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ᵒᶰᵉ ⠀ᶜᵃᶰ ⠀ ʰᵘʳᵗ ⠀ ʸᵒᵘ ⠀ᶰᵒʷˑ ⠀ᶜᵒᵐᵉ ⠀ᵐᵒʳᶰᶤᶰᵍ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ˡᶤᵍʰᵗˑ ⠀ᵞᵒᵘ ⠀ ᵃᶰᵈ ⠀ᴵ'ˡˡ ⠀ᵇᵉ ⠀ˢᵃᶠᵉ ⠀ᵃᶰᵈ ⠀ˢᵒᵘᶰᵈˑ⠀ ⠀ ❜
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more


⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⧼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ куда мы идем ˊ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀☭⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/1Rx7f ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ☭
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀;⠀ @DVRK__S1D3 ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⧽
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Sometimes⠀⠀these⠀⠀moments⠀⠀changed⠀into
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀long⠀ minutes, ⠀ inevitable ⠀⠀hours, ⠀which⠀ in
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀these⠀ ⠀ conditions⠀ ⠀were ⠀ ⠀ definitely⠀⠀not
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀something ⠀ she ⠀should ⠀⠀and ⠀could⠀ afford.
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆

View more


⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⧼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ всякие чудовищные вещи ˊ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀☭⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/1Qop1 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ☭
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀;⠀ @prisoner_KLA24005 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⧽
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Strictly ⠀defined,⠀ rigorous⠀ standards⠀ defined
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀her as ⠀a ⠀perfect ⠀pain ⠀unit,⠀not⠀susceptible
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀to⠀any⠀mental⠀or ⠀physical⠀injuries.⠀She⠀was
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀to⠀do⠀it⠀for her⠀homeland,⠀for⠀Mother Russia.
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆

View more


⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⧼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ всякие чудовищные вещи ˊ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀☭⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/1Pgtj ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ☭
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀;⠀ @prisoner_KLA24005 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⧽
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀This ⠀is ⠀your ⠀time, ⠀a ⠀great ⠀opportunity⠀to
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀find ⠀ out ⠀ what⠀ ⠀is ⠀ behind ⠀ the⠀door⠀-⠀a
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀small ⠀voice ⠀behind ⠀her ⠀head⠀mocked ⠀her
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀as⠀ she⠀ plunged⠀into⠀ the ⠀darkness.⠀⠀⠀⠀ ◈
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆

View more


⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⧼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ мы поднимемся ˊ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀☭⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/1O_VT ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ☭
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀;⠀ @immortal__rebel ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⧽
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀The⠀ task⠀ was⠀ simple⠀-⠀ to⠀find,⠀catch⠀and
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀make⠀a⠀ lethal⠀injection,⠀but⠀ it⠀was⠀ only⠀a
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀theory⠀that⠀was⠀ragged⠀with⠀ details,⠀having
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀little⠀to⠀do⠀with⠀how⠀it⠀all⠀looked⠀in⠀reality.
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆

View more

⏯️ PLAYLISTA TWOJEJ POSTACI.


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ❛⠀⧖⠀❜

⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀▿⠀⠀ ⠀▿⠀⠀⠀▿⠀⠀⠀ ▿⠀⠀⠀▿⠀ ⠀⠀▿⠀ ⠀⠀▿⠀⠀⠀▿
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Alice Merton⠀⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀ No⠀Roots
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Bon Jovi⠀⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙ ⠀⠀ Livin' on a prayer
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Carl Espen⠀ ⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀⠀Silent Storm
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Fleurie⠀⠀ ⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀ ⠀ Hurts Like Hell
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Hey ⠀ ⠀ ∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀⠀List

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⋆⠀⋆⠀⋆

⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀M. Olszańska ⠀ ⠀∙⠀⠀∙⠀⠀ Kołysanka dla Atlantydy
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Scorpions⠀ ⠀ ∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀ ⠀ Wind of Change
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Stan Borys ⠀ ⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀ ⠀Jaskółka uwięziona
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀The Cranberries⠀⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙ ⠀ Zombie
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Varius Manx⠀⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀ Piosenka księżycowa
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀▵⠀⠀ ⠀▵⠀⠀ ⠀▵⠀⠀⠀ ▵⠀⠀⠀▵⠀⠀⠀▵⠀ ⠀⠀▵⠀⠀⠀▵
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ❛⠀✪⠀❜

View more


⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⧼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ кровь и розы ˊ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀☭⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/1Nv9K ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀☭
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀;⠀ @littlerosen ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⧽
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Her⠀ life,⠀and⠀basically⠀ their⠀ lives⠀ were⠀ at
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀risk, ⠀with⠀the⠀difference⠀⠀that ⠀she⠀was⠀the
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀damn⠀Black ⠀Widow⠀who ⠀had ⠀already⠀dealt
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀with ⠀ such ⠀ complicated ⠀ difficulties.⠀⠀⠀⠀⠀❁
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀


⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⧼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ искусство смерти ˊ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀☭⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/1M2fd ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀☭
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀;⠀ @CODE_deathless ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⧽
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Inhale, ⠀⠀breath ⠀⠀echoing ⠀⠀quietly,⠀⠀openly,
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ostentatiously ⠀tearing ⠀apart ⠀akinesia, ⠀which
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀doesn't ⠀ know ⠀ when ⠀⠀and ⠀ why ⠀it ⠀⠀took
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀intransigent ⠀ rule ⠀ over⠀ everything⠀⠀ around.
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆

View more

⠀━━━━⠀ᵗᵉˡˡ ᵐᵉ ᵃᵇᵒᵘᵗ ʸᵒᵘʳ ˢᵒᵘˡ ᵃᶰᵈ ᶤ ʷᶤˡˡ ᵗʳʸ ᵗᵒ ᵖᵃᶤᶰᵗ ᶤᵗ ʸᵒᵘʳˢ ʷᵒʳᵈˢ.⠀『⠀ᶠ ᵒ ˡ ˡ ᵒ ʷ ᵉ ᵈ⠀』

❛⠀Larry⠀Face⠀❜

⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Уᵒᵘ⠀ᵍᶤᵛᵉ⠀ᵐᵉ⠀ᵠᵘᶤᵗᵉ⠀ᵃ ⠀ᵈᶤᶠᶠᶤᶜᵘˡᵗ⠀ ᵗᵃˢᵏ˒⠀ᵈᵒ⠀ʸᵒᵘ⠀ᵏᶰᵒʷ⠀ᵗʰᵃᵗˀ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᴵᵗ'ˢ ⠀ᶰᵒᵗ⠀ ˢᵒ ⠀ᵉᵃˢʸ ⠀ᵗᵒ ⠀ᵗᵃˡᵏ⠀ ᵃᵇᵒᵘᵗ⠀ˢᵒᵐᵉᵗʰᶤᶰᵍ⠀ᵗʰᵃᵗ ⠀ᵈᶤᵈᶰ'ᵗ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵉˣᶤˢᵗ⠀ᶠᵒʳ⠀ᵃ⠀ˡᵒᶰᵍ⠀ᵗᶤᵐᵉˑ⠀ᴬˡᵗʰᵒᵘᵍʰˑˑˑ⠀ᵐᵃʸᵇᵉ⠀ᴵ'ᵐ⠀ʲᵘˢᵗ⠀ʷʳᵒᶰᵍˀ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᴹᵃʸᵇᵉ⠀ᴵ⠀⠀ʲᵘˢᵗ⠀ʰᶤᵈ⠀ ᶤᵗ⠀ ˢᵒᵐᵉʷʰᵉʳᵉ⠀ ᵛᵉʳʸ⠀ᵈᵉᵉᵖ⠀ ᶤᶰˢᶤᵈᵉ⠀ᵐᵉ˒
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵗʰᵃᵗ⠀⠀ᶰᵒ⠀ ᵒᶰᵉ ⠀ʷᵒᵘˡᵈ⠀ ᵗʳʸ ⠀ᵗᵒ⠀ᵇʳᵉᵃᵏ⠀ᶤᵗ⠀ ᵉˣᵃᶜᵗˡʸ ⠀ᵃˢ ⠀ᵐʸ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ʰᵉᵃʳᵗ ⠀ ʷᵃˢ ⠀ ᵒᶰᶜᵉˀ

⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⋆⠀⋆⠀⋆

⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᴵ ⠀ʷᵃˢ⠀⠀ᶤᶰ ⠀ʰᵉˡˡ˒⠀ᵇᵒʸ˒ ⠀ᶤᶰ ⠀ᵃ⠀ʰᵉˡˡ⠀⠀ʷʰᵉʳᵉ⠀ᶰᵒ⠀ᵒᶰᵉ ⠀ʰᵃᵈ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵖᵉʳᵐᶤˢˢᶤᵒᶰ⠀ᵗᵒ⠀ʰᵃᵛᵉ ⠀ᵃ⠀ ˢᵒᵘˡˑ ⠀ᴴᵒʷᵉᵛᵉʳ˒ ⠀ᶤᶰ ⠀ᵒʳᵈᵉʳ⠀ᶰᵒᵗ ⠀ᵗᵒ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ˡᵉᵃᵛᵉ ⠀ʸᵒᵘ⠀ʷᶤᵗʰ⠀ᶰᵒᵗʰᶤᶰᵍ˒⠀ᴵ'ˡˡ ⠀ˢʰᵒʷ ⠀ʸᵒᵘ⠀ᵃ⠀ʷᵒʳᵈ⠀ᵗʰᵃᵗ⠀ᶜᵃᶰ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵇᵉ ⠀ʰᵉˡᵖ ⠀ᵃᶰᵈ ⠀ˢᵒᵐᵉ⠀ ᵏᶤᶰᵈ⠀ᵒᶠ⠀ˡᶤᵍʰᵗ ⠀ᵇᵉᵗʷᵉᵉᶰ⠀ ᵗʰᵉ⠀⠀ʳᵒᵘᵍʰ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵒᶜᵉᵃᶰˢ ⠀ ᵒᶠ ⠀ᵃʳᵗ˒ ⠀ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ⠀ʸᵒᵘ ⠀ᵏᶰᵒʷ˒ ⠀ᴵ ⠀ᵃˡˢᵒ ⠀ᵏᶰᵒʷ ⠀ᵃ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ˡᶤᵗᵗˡᵉ ⠀ᵇᶤᵗ ⠀ᵃᵇᵒᵘᵗ ⠀ᵃʳᵗˑ

⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ NEFELIBATA

⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⁽ᶰᵒᵘᶰ⁾⠀ ˡᶤᵗˑ⠀“ᶜˡᵒᵘᵈ ⁻ ʷᵃˡᵏᵉʳ”;⠀ᵒᶰᵉ ⠀ʷʰᵒ⠀ˡᶤᵛᵉˢ⠀ᶤᶰ⠀ᵗʰᵉ⠀ᶜˡᵒᵘᵈˢ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵒᶠ⠀ᵗʰᵉᶤʳ⠀ᵒʷᶰ⠀ ᶤᵐᵃᵍᶤᶰᵃᵗᶤᵒᶰ⠀ᵒʳ⠀ᵈʳᵉᵃᵐˢ˒⠀ᵒʳ⠀⠀ᵒᶰᵉ⠀ʷʰᵒ⠀ᵈᵒᵉˢ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᶰᵒᵗ⠀ᵒᵇᵉʸ⠀ᵗʰᵉ⠀ᶜᵒᶰᵛᵉᶰᵗᶤᵒᶰˢ⠀ᵒᶠ⠀ˢᵒᶜᶤᵉᵗʸˑ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ♡
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵀ̷ʰ̷ᵉ̷ ̷⠀⠀ˡ̷ᵃ̷ᵗ̷ᵗ̷ᵉ̷ʳ̷ ̷⠀⠀ˢ̷ᵒ̷ᵘ̷ᶰ̷ᵈ̷ˢ̷ ̷⠀⠀ᶠ̷ᵃ̷ᵐ̷ᶤ̷ˡ̷ᶤ̷ᵃ̷ʳ̷˒̷⠀⠀ᵈ̷ᵒ̷ᶰ̷'̷ᵗ̷ ̷⠀⠀ʸ̷ᵒ̷ᵘ̷ ̷⠀⠀ᵗ̷ʰ̷ᶤ̷ᶰ̷ᵏ̷ˀ̷
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̲̲ᶠ̲ᵒ̲ˡ̲ˡ̲ᵒ̲ʷ̲ᵉ̲ᵈ̲ ̲ᵇ̲ᵃ̲ᶜ̲ᵏ̲ ❜

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀


⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⧼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ мы поднимемся ˊ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀☭⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/1Kx9o ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ☭
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀;⠀ @immortal__rebel ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⧽
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀A⠀ ⠀day,⠀ exactly⠀that⠀⠀much⠀ was⠀given⠀ to
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀them⠀to⠀⠀come⠀to⠀terms⠀with⠀the⠀fact⠀ that
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀whether ⠀ they ⠀ want ⠀it ⠀ or ⠀not, ⠀they ⠀ will
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀now ⠀ have ⠀ to ⠀ work ⠀ together.
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀


⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⧼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ искусство смерти ˊ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀☭⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/1Jisp ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ☭
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀;⠀ @CODE_deathless ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⧽
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀A⠀⠀ warm, ⠀ dim ⠀ ray⠀⠀ of ⠀ the ⠀ rising ⠀ sun
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀illuminated ⠀the ⠀spacious, ⠀almost⠀completely
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀empty ⠀room, ⠀in ⠀which ⠀even ⠀the ⠀smallest,
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀most ⠀ ominous ⠀ murmur ⠀ echoed.
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀


⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⧼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ мы поднимемся ˊ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀☭⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/1Jdxh ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ☭
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀;⠀ @immortal__rebel ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⧽
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀She⠀ knew⠀this⠀ man⠀only⠀ a⠀few⠀hours⠀and
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀had⠀ no⠀idea⠀what⠀ he⠀could⠀be⠀capable⠀of,
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀besides,⠀he⠀was⠀a ⠀man,⠀ and⠀to⠀them,⠀with
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀one ⠀exception, ⠀she ⠀had ⠀no ⠀trust.
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆

View more

━━━━Hello Natasha... ᴰᵒ ʸᵒᵘ ᶜᵒᶰᵗʳᵒˡ ʸᵒᵘʳ ᶠᵉᵃʳ ᵒʳ ᶠᵉᵃʳ ᵒᶠ ᵒᵗʰᵉʳˢˀ

⁞ᗢ⁞ Wanda ᴹᵃʳʸᵃ Maximoff

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀WANDA, MY⠀DEAR⠀FRIEND

⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᴬˡᵗʰᵒᵘᵍʰ⠀⠀ᶤᵗ⠀⠀ʷᵒᵘˡᵈ⠀ˢᵉᵉᵐ ⠀ᵗʰᵃᵗ ⠀ᶠᵉᵃʳ⠀ᶤˢᶰ'ᵗ ⠀ᵒᶰᵉ ⠀ᵒᶠ ⠀ᵗʰᵉ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵃᵗᵗʳᶤᵇᵘᵗᵉˢ⠀⠀ᵒᶠ⠀⠀ᵐʸ⠀⠀ᵖᵉʳˢᵒᶰᵃˡᶤᵗʸ˒⠀ᵐʸ⠀⠀ᶠᵉᵃʳˢ⠀⠀ᵒᶠᵗᵉᶰ ⠀ᵗᵃᵏᵉ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᶜᵒᶰᵗʳᵒˡ⠀⠀ᵒᵛᵉʳ⠀⠀ᵐᵉˑ⠀ ᵀʰᵉʸ'ʳᵉ⠀⠀ᵖᵃʳᵗᶤᶜᵘˡᵃʳˡʸ⠀⠀ᵃᶜᵗᶤᵛᵉ ⠀⠀ʷʰᵉᶰ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᴵ'ᵐ⠀ ᵃˡᵒᶰᵉ˒⠀ ᵘᶰᵈᵉʳ⠀⠀ᵗʰᵉ⠀ᶜᵒᵛᵉʳ⠀ ᵒᶠ ⠀ᵗʰᵉ ⠀ᶰᶤᵍʰᵗ⠀ᵗʰᵉʸ⠀ᵃᵗᵗᵃᶜᵏ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵐᵉ ⠀⠀ᵃᶰᵈ ⠀⠀ᵐᵃᵏᵉ ⠀ ᵐᵉ ⠀⠀ˡᵒˢᵉ⠀ ⠀ᶜᵒᶰᵗʳᵒˡˑ ⠀⠀ᴵᵗ ⠀⠀ˢᵒᵘᶰᵈˢ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵘᶰᵇᵉˡᶤᵉᵛᵃᵇˡᵉ˒ ⠀⠀ʳᶤᵍʰᵗˀ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⋆⠀⋆⠀⋆

⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᴬᶰᵈ⠀⠀ʸᵉᵗ˒⠀ ᶤᵗ⠀ᶤˢ˒⠀ᵒʳ⠀ʳᵃᵗʰᵉʳ ⠀ᶤᵗ ⠀ʷᵃˢˑ⠀ˢᶤᶰᶜᵉ⠀ᴵ ⠀ʰᵃᵛᵉ⠀ʰᶤᵐ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ʷᶤᵗʰ⠀⠀ᵐᵉ˒ ⠀ᴵ'ᵐ⠀⠀ᶰᵒᵗ⠀⠀ᵃᶠʳᵃᶤᵈ⠀⠀ᵒᶠ ⠀ᵃᶰʸᵗʰᶤᶰᵍˑ⠀ᴴᵉ ⠀ᶤˢ ⠀ᵐʸ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵖʳᵒᵗᵉᶜᵗᵒʳ˒ ⠀ᵐʸ⠀⠀ˢʰᶤᵉˡᵈ⠀⠀ᶤᶰ⠀⠀ᵗʰᵉ⠀⠀ᶠᶤᵍʰᵗ⠀⠀ᵃᵍᵃᶤᶰˢᵗ⠀ᵃˡˡ⠀ᵗʰᵉ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵈᵉᵐᵒᶰˢ⠀⠀ᵗʰᵃᵗ⠀⠀ˡᶤᵛᵉ⠀⠀ᶤᶰ⠀⠀ᵐʸ⠀ˢᶤᶜᵏ⠀ʰᵉᵃᵈˑ⠀ᴴᵉ ⠀ᶤˢ ⠀ᵃˡʷᵃʸˢ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ʷᶤᵗʰ ⠀ ᵐᵉ⠀ ᵃᶰᵈ ⠀ᴵ ⠀ᵃᵐ ⠀ʷᶤᵗʰ⠀ ʰᶤᵐˑ⠀ᴵ⠀ˢᶤˡᵉᶰᶜᵉ⠀ᵗʰᵉ⠀ˢᶜʳᵉᵃᵐˢ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᶤᶰ ⠀ʰᶤˢ ⠀ᵐᶤᶰᵈ⠀ᵃˢ ⠀ᵐᵘᶜʰ⠀ᵃˢ⠀ᴵ⠀ᶜᵃᶰˑ⠀ᴵ⠀⠀ᵗʳʸ⠀ᵗᵒ⠀ˢᵒᵒᵗʰᵉ⠀ʰᶤˢ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵖᵃᶤᶰ˒⠀ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ⠀ ᴵ ⠀ᵗʰᶤᶰᵏ ⠀⠀ᵗʰᵃᵗ'ˢ⠀⠀ʷʰᵃᵗ⠀⠀ˡᵒᵛᵉ⠀⠀ᶤˢ ⠀ᵃᵇᵒᵘᵗˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵀᵒ⠀ᵇᵉ⠀ᵐᵘᵗᵘᵃˡˡʸ⠀ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᶤᵛᵉ⠀ᵇᵒᵗʰ ⠀ᶤᶰ⠀ʰᵉᵃˡᵗʰ⠀ᵃᶰᵈ ⠀ᶤᶰ⠀ ᶤˡˡᶰᵉˢˢˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⠀⠀⠀⠀⠀⠀UNTIL ⠀DEATH ⠀DO ⠀AS ⠀PART

View more

Poświęcisz swoje dotychczasowe życie za ocalenie świata i drużyny, Natasho?


⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Odzyskując⠀po⠀ latach⠀ światło⠀ rozświetlające
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀mrok,⠀który⠀zalągł⠀się⠀w⠀moim⠀życiu⠀niczym
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀najgorszy, ⠀niedający⠀się⠀zniwelować ⠀pasożyt,
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀zadaje⠀sobie⠀pytanie ⠀co⠀tak⠀naprawdę jest, a
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀co ⠀było⠀i⠀przestało⠀już⠀być⠀moim ⠀światem?

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⋆⠀⋆⠀⋆

⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Drużyna,⠀ tysiące ⠀ludzkich⠀ istnień,⠀ które⠀nie
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀zrobiły⠀nic,⠀kiedy⠀to⠀ja⠀krzyczałam, zdzierając
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀sobie⠀ ⠀gardło⠀ ⠀i⠀ ⠀ wyciągałam⠀ ⠀ręce⠀ ⠀w
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀agonalnym, ⠀ostatnim ⠀już błaganiu⠀o⠀ pomoc?
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Gdzie... ⠀gdzie⠀byli⠀⠀wszyscy⠀ci,⠀którzy⠀teraz
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀korzą⠀się⠀u⠀naszych⠀stóp⠀po⠀tym,⠀gdy⠀sami
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀wyrzekli ⠀się⠀nas,⠀obrzucili⠀błotem⠀i⠀wyśmiali
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀nasze ⠀obawy?⠀Spoglądając⠀ śmierci⠀w⠀ twarz
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀zadaję ⠀⠀sobie⠀⠀ to⠀⠀ jedno, ⠀⠀fundamentalne
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀pytanie... ⠀zadaję ⠀ i⠀ teraz⠀⠀ już ⠀odpowiadam
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀na⠀nie⠀bez⠀wahania.⠀Zrzucę⠀kajdany,⠀chwycę
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀za ⠀ broń ⠀ i ⠀ poświęcę ⠀wszystko, ⠀ co ⠀ tylko
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀będzie⠀trzeba⠀dla⠀swojego⠀świata.⠀Dla ⠀tego,
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀który ⠀ trwał ⠀ u ⠀ mego ⠀ boku ⠀ wtedy,⠀ kiedy
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀staczałam⠀ się⠀ na⠀ samo⠀ dno,⠀ nie⠀dla⠀tego,
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀który⠀towarzyszył⠀mi⠀w⠀dniach ⠀mojej⠀chwały.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⋆⠀⋆⠀⋆

⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ WHATEVER ⠀⠀IT ⠀⠀TAKES
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀ ⠀⠀∙⠀⠀ ⠀∙
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

Next