Ask @yukkanyan:

Ларарорвшарллврлрвардрдаврлвдраожардадрардардадрардардадрдаррадрвддврдарлврдардардрадрваодарщдарвдргмлплаоааладлаллаалалааьлжсооащршвдрвлпвдарадрдрардаардржарадрдрарадрадодаоадаодрдврдвдрвдрврдвврддрвожажоаожардвдовдрввожжовдрврдвврддрврдврвддрвврдрдврвдрдввдррдврвдрдырдыдрырыдрдырдыпылрыддрыдрыдрып

Очень познавательно -.-

View more

Next