Sao mấy bạn cứ trả lời shoutout trong khi nó không dành cho những đối tượng như mấy bạn vậy. Mấy kiểu trả lời như "không biết", ".", blah blah. Mình chả biết là nó có giúp được gì cho mấy bạn không nhưng mà những người bị trả lời như vậy khó chịu thật sự đấy ạ :)))

nhiều bạn vẫn chưa hiểu cách dùng ấy mà :v
Kim Bắp Chiên ^^ also answered this question with: "Đôi khi mn rảnh rỗi sinh nông nỗi ý mà , chán chán ngồi hành bàn phím giết thời gian , ai chả có ..."

The answer hasn’t got any rewards yet.