“Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje” Uciekasz przed własnymi uczuciami?

Ciężko być szczerym, nawet przed samym sobą. Nawet, gdy ten brak szczerości odbiera nam szczęście. Ciężko mi ocenić obiektywnie, ale wiem, że czasem instynkt samozachowawczy „nakazuje” nam przywdziewanie maski i tłumienie uczuć.

The answer hasn’t got any rewards yet.