’s Profile Photo
AlbertAK also answered this question with: "Bo mam taki organizm ? I podczas wykonywania czynności człowiek spala tłuszcz ?"