Princeesa Gisella  ♔' @giisantooss
Princeesa Gisella ♔' @giisantooss
Saao paauloo
Caanceeriiaana , chaata quaandoo preeciisa, aamooroosa, naao suupoortoo traaiiçao,Paulista, Ciumenta,apaaixoonada .. qqueereem saaabeer maais soobree miim? Peerguuntaa aae'
Make a gift
aaaaaaf , largou a hudne ?