SAMO AKO ISKOPAM SA STAROG FEJSA IDU SLIKE IZ BUDVE HOĆETE IZ BEČA? ČISTO DA SE VIDI DA JE BRAT SVETSKI EVROPSKI 😜

💬️ Answer this question

Language: English