mấy bác có bao giờ bị áp lực đến độ không khóc được nữa mà chỉ muốn chết quách đi, nhưng lại sợ chết không 😢

💬️ Answer this question
Đó là điều mà hầu hết mọi người sẽ gặp trong cuộc đời. Nó gọi là "khủng hoảng" thì...phải.
Một câu hỏi là: nếu bị thì làm gì, và tại sao nếu có câu trả lời thì chúng ta ko nhận đc bài học nào thời điểm hiện tại để chuẩnbbij.
(. ❛ ᴗ ❛.) có chứ, khóc khum được, nản, nghĩ đến tg bên kia chắc sẽ thanh thản nhưng sợ nhắm, với lại đời còn dài, sống để còn hưởng thụ, ....

Language: English