Có thể nghe t tâm sự chút được không? Bỗng dưng t khóc rất nhiều dù ko thực sự có chuyện gì xảy ra cả.

💬️ Answer this question
K biết ask này hiện câu hỏi từ bao h nhưng mình cứ tl nhé. Bạn đang cảm thấy k ổn hả. Có chuyện gì có thể nói với mình, mình luôn sẵn sàng lắng nghe bất cứ khi nào bạn có tâm sự.

Language: English