crs mình có bồ =))) mình đã uncrs được 2 tháng rồi nhưng mình vẫn hơi đau, mình tự hỏi sao người khác đâm đầu vào nhưng tự mình lại khiến mình thảm hại. =)))

💬️ Answer this question
mình từng cr một người, và để họ chơi đùa tình cảm, nhưng sau cùng mình vẫn mù quáng bám đuôi. Chúng ta không ngăn bản thân tự biến mình thành đồ ngốc được đâu, cậu có thể đứng dậy và thử yêu một người xứng đáng với cậu nhé

Language: English