bạn có tin rằng những ng yêu nhau cuối cùng sẽ trở về với nhau khum… có lẽ tôi mù quáng quá vẫn đợi ngta dù họ phản bội và yêu ng khác rồi

💬️ Answer this question
mình tin , nma c ơi , trong th này chỉ có c đang iu ngta thui còn ngta đang iu ngkhac mà @@ Í t là câu c hỏi là những người yêu nhau cuối cùng sẽ trở về bên nhau nma th của c đang là tình đơn phương mà phải chứ ? @@

Language: English