Kể lần bị lừa bạn nhớ nhất đi

💬️ Answer this question
Crush bảo có chuyện buồn xong nói "Chị muốn ôm". Thế là phóng xe xuyên thành phố 1 tiếng buổi tối đến nhà crush. Xong ngồi chờ nó 2 tiếng đến nữa đêm, ra net cắm tới 3h sáng thì nó nhắn lại "Chị có cho em qua nhà chị đâu?" =)) Đòn đau nhớ mãi

+ 1 💬 message

read all

Language: English