Viết những gì mình không thể nói ra được ở bên ngoài ? Và nếu ai đó vô tình đọc được mà họ thấu hiểu thì họ sẽ tâm sự với bạn . Kiểu bạn buồn tôi buồn thôi ta tâm sự an ủi lẫn nhau á

Language: English