mình muốn tâm sự, có ai lắng nghe không ạ?

💬️ Answer this question

Language: English