Какви евтини провокации познавате или сте прилагали? А какви са прилагали върху вас?

Няма такова понятие "евтини" ,или ти стиска и отговаряш на провокации, или се навираш в някой "тъмен " ъгъл и ги наричаш "евтини" само защото не ти стиска да отговориш на провокацията