#mytam

11 people

5 posts

Posts:

DVD heart beat mắc lắm cưng à mình yêu thật lòng chứ k muốn đánh đổi vì vật chất để có đc tình cảm yêu Thư thật lòng đó <3

Ủa ngta có câu yêu chim yêu cả lồng :)) Thế bạn yêu mình bạn phải yêu luôn mytam chứ nhỉ? ❤️

Language: English