@Bin9705

Shake Jin

Ask @Bin9705

yêu nhau 2 năm đến hnay phát hiện ra chân ái đời mình đã xuất hiện. Mình cảm thấy k còn tc vs ny htai, vậy mình có nên theo đuổi tình yêu đích thực của mình không?

V 2 năm của bạn là gì

Language: English