@Chabietdattengica

MaiMai

Ask @Chabietdattengica

Có người hỏi tớ có nên tiếp tục mối quan hệ không tên không? Theo cậu thì có nên không :)

Sao lại hỏi t ko có tên thì tự c đặt tên cho nó đi nhé

Language: English