@CoBeBanBap

Ngân Ngân

What others replied to:

yêu nhau chân thành thì ct cũng nên tử tế, gặp trực tiếp đứng trước mặt mà nói. Âm thầm quen ng khác rồi ct qua tin nhắn. Sống vậy rồi ai độ

show all (5)

Language: English