@CrazySiro

Phúc Nguyễn

Ask @CrazySiro

Giữa biển người mênh mông, nếu cậu đọc được thì thử trả lời xemm thích nghe bài gì nao t hát 1 điệuu~~

Pungnth’s Profile PhotoJane
Họ yêu ai mất rồi 😊

Language: English