@DVRKMVDNESS

ᴛʜᴇ⠀⠀⠀ᴄʀᴀᴢʏ ⠀⠀⠀ʟᴀᴅʏ⠀⠀⠀⠀☂

Ask @DVRKMVDNESS

Sort by:

LatestTop

/ ✩ witam! grupa rockowa, koncerty, obrazy i sztuka we Włoszech. do tego pyszna włoska kawa, trochę alkoholu i innych używek. miłość i konflikty, podstępy, makaron i słońce! są chętni do napisania wątku w tym klimacie? Zapraszam.

vintagee_star’s Profile Photoartista del teatro bruciato ”

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀☂
witam grupa rockowa koncerty obrazy i sztuka we Włoszech
do tego pyszna włoska

⠀◝⠀☂⠀ ᭙hat's the game,⠀ᴄ͎ʀ͎ᴀ͎ᴢ͎ʏ͎ ͎ʟ͎ᴀ͎ᴅ͎ʏ͎?

SPACETIMECHAOS’s Profile Photoᴵ'ᴹ ᵀᴴᴱ⠀ᴅࠥᴀࠥᴅࠥᴅࠥʏࠥ⠀ᴴᴱᴿᴱ⠀;⠀☂
⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀ Who ⠀⠀cares?⠀ ⠀⠀ You ⠀⠀said ⠀⠀if ⠀⠀you⠀ ⠀⠀ saw ⠀⠀ me
⠀ again, ⠀⠀you'd ⠀⠀k*ll⠀ ⠀⠀ me. ⠀⠀⠀ Do ⠀⠀you ⠀⠀remember?
⠀ Or ⠀⠀maybe ⠀⠀you ⠀⠀like ⠀⠀me ⠀⠀a ⠀⠀little ⠀⠀bit, ⠀⠀ tiny
⠀ man? ⠀⠀♡ ⠀⠀Ok, ⠀⠀I'll ⠀⠀tell ⠀⠀you ⠀⠀in ⠀⠀⠀secret, ⠀⠀but
⠀ promise ⠀⠀with ⠀⠀hand ⠀⠀in ⠀⠀heart ⠀⠀you'll ⠀⠀p⠀l⠀a⠀y⠀!
⠀⠀
hats the gameᴄʀᴀᴢʏ ʟᴀᴅʏ

⠀⠀⠀

⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀ This ⠀⠀is ⠀⠀pathetic, ⠀⠀but ⠀⠀i ⠀⠀reconciled ⠀⠀with ⠀⠀my
⠀ insane. ⠀⠀I ⠀⠀am ⠀⠀groping ⠀⠀in ⠀⠀the⠀ ⠀⠀ dark,⠀ ⠀⠀ not
⠀ seeing ⠀⠀the ⠀⠀point. ⠀⠀My ⠀⠀all ⠀⠀f*cking ⠀⠀evil ⠀⠀lures
⠀ tragedy⠀ ⠀⠀ and⠀ ⠀⠀ destruction. ⠀⠀It's ⠀⠀an ⠀⠀execution,
⠀ my ⠀⠀whole ⠀⠀life. ⠀⠀I'm ⠀⠀going ⠀⠀to⠀ ⠀⠀ waste, ⠀⠀ but
⠀ I ⠀⠀smile ⠀⠀at ⠀⠀the ⠀⠀sight ⠀⠀of⠀ ⠀⠀ d⠀⠀e⠀⠀a⠀⠀t⠀⠀h⠀!
⠀⠀⠀
This is pathetic but i reconciled with my
 insane I

Language: English