@DinhVanNghia

NIA

What others replied to:

"có thể tôi không xinh đẹp nhưng tôi luôn nỗ lực từng ngày để trở thành người mà khi người khác bình tâm suy xét kỹ về tôi, họ kết luận rằng: "ngoài việc không xinh đẹp, cô ấy chẳng còn điểm gì phải chê trách cả" "

show all (11)

Language: English