@DinhVanNghia

NIA

What others replied to:

Nhỏ không học , lớn làm gián điệp, vì tối ngày đi săm soi người ta

show all (3)

Language: English