@Do2703

Phạm Hữu Đô

Ask @Do2703

cuộc đời thật phức tạp làm sai cái mà k ai mắc phải là ngay lập tức bị chế giễu hay bị nói đểu bằng nhiều cách :]]]

kệ đi

Language: English