@Dungphann1808

Dũng Phann

Ask @Dungphann1808

Related users

Có anh nào còn thức đớp thính em không để em ib thả tym luôn đâyyyy ?

có cái l ấy

7 điểm Văn đó là điều thật sự cần thiết cho khát vọng được học sinh giỏi của pn hay để làm vui lòng bố mẹ. Hãy nghĩ pn đã làm dk bằng tất cả sự cố gắng của m và rút kinh nghiệm cho lần sau. đừng quá áp lực về điểm số bởi khi ra xã hội năng lực là điều quyết định tất cả không phải bằng những con số

ngu như chó,

Language: English