Ask @Haham123

Sort by:

LatestTop

Related users

很想過去的她,都過那麼久了,還是很想她,有什麼方式可以忘了她?雖然還是愛著她⋯⋯

為什麼要為難自己,就找方式和好吧

Thế nào là một ngày dài

-Là một ngày không có việc gì để làm. Ko có ai bên cạnh, ko có ai để tâm sự

不小心喜歡上一個不能喜歡的人,要怎麼做才能放棄對方,我真的不想喜歡上他啊……

儘量不要想到他,找一些事情做,比如跟朋友出去玩,不要常常跟他聊天,或跟他見面。這樣過了一段時間你會覺得比較好

你敢不敢打招呼不認識的帥學長?😂😂

我不會。對我來說如果沒認識我不會打招呼

如果有機會可以好好學某樣事物(才藝、學科、…),您最有興趣的是什麼?

會去學彈guitar

Next

Language: English