@Miahbanchanh

Manh Manh

What others replied to:

những ng phản bội thật sự có quả báo khum mn?

show all (14)

Có , không chỉ những người phản bội gặp quả báo. Mình thấy người khác đối xử tệ với mintn thì sau đó người ta nhận được điều tương tự như thé
quả báo hay kh thì chưa rõ nhưng mà c vui vẻ chấp nhận rồi sống tiếp hay buồn rầu sau những gì người ta làm cho c thì chính c có thể biết và thay đổi đó =]]]z

Language: English