@Miahbanchanh

Manh Manh

What others replied to:

Không chủ động là không phải là không thích thật ra là không dám vì ngại tán cậu

show all (16)

Mình hiểu cậu có phần k tự tin nhưng nếu cậu có tình cảm thật thì hãy dũng cảm thử, vì gặp được nhau không dễ

Language: English